Завршила је Педагошку академију ”Зора Крџалић-Зага” у Кикинди и Учитељски факултет у Сомбору, на којем је дипломирала 15.12.2000. године. 

Први посао јој је био у школи у Радојеву, где је као наставник разредне наставе почела са радом септембра 1989. године. Децембра 1990. године указује се прилика за послом у родном месту Војвода Степи где заснива ново радно место као учитељица ученика 3. разреда.

 Након избора на функцију директора школе, од децембра 2013. године, наставља реализацију активности везаних за побољшање квалитета наставе, услова рада и опремање школе.

У свему томе има подршку локалне самоуправе, запослених у школи и родитеља, са којима је успоставила квалитетну сарадњу. Успешно је реализовала низ пројеката добијених преко конкурса републичких и покрајинских  министарстава и на тај начин побољшала опремљеност саме школе и подигла квалитет наставе.  Све ово резултирало је бројним успесима ученика наше школе на низу такмичења на различитим нивоима и позитивном оценом добијеном на спољашњем вредновању од стране Школске управе Зрењанин.