Кратак историјат села

У североисточном делу Војводине, надомак српско-румунске границе налази се
банатско насеље Војвода Степа. По времену настанка то је село старо стотинак година.
Село је настало колонизацијом добровољаца из: Херцеговине, Лике, Црне Горе, Босне,
Далмације, Баније и Батање. Првобитно име села било је Леоновац.
„Од 1923. године почеле су да ничу куће у новој колонији. То су биле куће од
набијене земље, саграђене готово преко ноћи мобом. Људи који су се доселили били су у
најбољим годинама. Тако је почело рађање једне школе“.

Историјат настанка школе

У новонасталој колонији Леоновац, данашња Војвода Степа, 1927. године основан је Школски одбор чији задатак је био да се створе услови да деца крену у школу. Школа је почела да ради 10. новембра 1927. године. Први учитељи у степчанској школи били су Душан Тодоровић и Анђелија Кузмановић. У првој школској години уписан је 81 ученик, а завршило је ту годину 94 ученика. Број ученика варирао је због сталних миграција колониста. Године 1931. Због повећања броја ученика и неадекватног простора, школи се додељује плац за изградњу нове зграде. Градња нове зграде завршава се 1934. Године. Међутим, број ученика се константно повећава, тако да ни нова школска зграда није имала довољно велики капацитет да прими све ђаке. Године 1938. Почиње да се гради нова школска зграда, а иста се завршава почетком шездесетих година.