Директор школе: Наташа Смиљанић

Секретар школе: Срђан Мартинов

Шеф рачуноводства: Бранка Нађалин

Стручна служба: Огњен Цветковић – педагог

Иван Перић – психолог

Наташа Јерковић – библиотекар

Разредна настава:

Бранислава Ђукић – Учитељица 1. разреда

Мирјана Дапчевић – Учитељица 2. разреда

Зорица Стајичић – Учитељица 3. разреда

Радмила Дапчевић – Учитељица 4. разреда

Предметна настава:

Драгана Шекарић – техника и технологија, информатика, енглески

Марија Ковачевић – српски језик и књижевност

Маринко Марјановић – физичко и здравствено васпитање

Валентина Момиров – биологија

Христина Вујовић – руски језик

Драган Стојишин – вероучитељ

Марко Бенке – музичка култура

Душанка Глишић – математика, физика

Маријана Жаревац – историја

Рајна Круљ – ликовна култура

Слађана Иванић – географија

Бранка Зукић – географија

Милица Алексић – хемија

Милана Вујовић – енглески језик

Љиљана Лукач – енглески језик

Блаженка Милић – васпитачица

Јованка Ђурић – васпитачица  

Огњен Цветковић – грађанско васпитање

Помоћно особље: 

Мира Анђелић- послужитељ

Сандра Аврамов – послужитељ

Марија Николић – сервирка

Драган Ђурић – домар

 

Школски одбор – чланови:

Председник- Милан Кубуровић

Представници из редова наставника – Иванић Слађана, Марија Ковачевић, Блаженка Милић

Представници из локалне самоуправе – Марина Џордан, Мирјана Ђого, Милан Кубуровић

Представницу родитеља– Светлана Кнежевић, Бранка Ћурчић, Ивана Рудан

 

Савет родитеља – представници за школску 2023/24. годину:

Вртић:

Снежана Маринков

Дајана Шуша

Школа:

Јасмина Дутина 1. разред

Жељана Ђурић 2. разред

Драгана Шекарић 3. разред

Маја Антонић 4. разред

Тимеа Дмитровић 5. разред

Слободанка Васић 6. разред

Драгана Дрњача 7. разред

Ивана Рудан 8. разред

 

Чланови школског парламента за школску 2023/24. годину

Председник: Јелена Гуцул

Записничар: Наташа Матић

Милица Дрљача, Даница Гуцул